Type to search

SPRÁVY

Rozhodnutie Európskeho súdu o homosexuálnych manželstvách môže mať dopad aj na Slovensko

Súdny dvor Európskej únie sa vyjadril k prípadu, ktorý pozorne sledujú nielen Rumuni, ale aj zástupcovia cirkví a organizácií bojujúcich za zachovanie tradičnej rodiny.

 

Prípad Coman-Hamilton o zákonnosti manželstva osôb rovnakého pohlavia môže mať dopad aj na iné členské štáty EÚ vrátane Slovenska, ktoré neuznávajú takéto zväzky.

 

Rumunský občan Adrian Coman a Robert Clabourn Hamilton z USA sa zosobášili v roku 2010 v Bruseli. Coman, ktorý predtým pracoval pre Európsky parlament, v roku 2012 prišiel o prácu a požiadal o uznanie zväzku s Hamiltonom aj na území Rumunska, členskej krajiny EÚ, kde sa chceli obaja usadiť. Argumentoval, že občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine.

 

Rumunsko im to odoprelo s odvolaním sa na Občiansky zákonník, rumunský konzulát v Bruseli im dokonca odmietol vystaviť úradný preklad ich sobášneho listu do rumunčiny. Coman v roku 2013 zažaloval Rumunsko na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu s tým, že ide o porušenie jedného zo základných práv EÚ – práva na voľný pohyb, pobyt a prácu.

 

Po takmer šiestich rokoch súdnych sporov – pár dospel k prvému víťazstvu. Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Melchior Wathelet vo svojom stanovisku uviedol, že Rumunsko by mu malo umožniť usadiť sa v Rumunsku ako manželom, lebo pojem „manžel“ v európskej smernici o voľnom pohybe osôb zahŕňa aj osoby rovnakého pohlavia.

 

Takýto rozsudok by zároveň znamenal, že jeho znenie je platné pre všetky členské krajiny Únie, lebo ak platí pre pojem „manžel“, platí aj pre „manželstvo“. Homosexuálne a lesbické manželstvá v súčasnosti povoľuje 13 krajín EÚ, „zakazuje“ ich však legislatíva v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku.

 

„Slovensko neuznáva inštitút registrovaného partnerstva alebo homosexuálneho manželstva, pretože ho právny poriadok SR nepozná. Ústava SR vymedzuje len manželstvo, a to ako jedinečný zväzok muža a ženy.“

 

V reakcii na rozsudok Súdneho dvora EÚ (ECJ) v prípade Coman-Hamilton o zákonnosti manželstva osôb rovnakého pohlavia to uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.

 

„Zväzok osôb rovnakého pohlavia sa u nás nedá uzavrieť a ani by nebol uznaný,“ dodala Drobová.

 

Upozornila však, že „priznávanie dôsledkov alebo vybraných účinkov registrovaného partnerstva alebo homosexuálneho manželstva však nie je v rozpore s našim právnym poriadkom, aj keď ide na našom území o neplatný zväzok“.

Loading...
sk_SKSlovak
sk_SKSlovak